Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co to jest biuro tłumaczeń, jakie podstawowe zasady jego pracy, jakie są funkcjonalne obowiązki I na czym polega różnica do wielu firm oferujących usługi takiego rodzaju? Większość odpowiedzi będzie – nie. Jednak istotą „biuro tłumaczeń” łatwo wyjaśnić. Społeczność składa […]

Możliwości biura tłumaczeń są wielkie, z ich usług korzystają zarówno komercyjne i prywatne organizacje, instytucje państwowe, kiedy odczuwają potrzebę w pokonywaniu barier językowych. Praca zespołu doświadczonych specjalistów jest kluczem do zachowania dobrego wizerunku każdego banka, fundacji, firmy i zakładania międzynarodowego autorytetu misji zagranicznych i ambasad, […]

Potrzeba w tłumaczeniu mowy była odczuwana od razu – od momentu podziału języka na grupy: przysłówki różniły się od siebie i ludziom nie udawało się kontaktować między sobą. Umiejętności tłumacza były zawsze cenione. Zwracali się przede wszystkim do tych, którzy najbardziej dokładnie mogli przekazać słowa […]